คำถาม-คำตอบห้องเย็น

1. ควรเลือกใช้แผ่นฉนวนความหนาเท่าไร จึงจะเหมาะสมกับอุณหภูมิห้องเย็น
ตอบ. Polystryrene Foam , PS (Thickness) ความหนาของโพลีสไตรีนโฟม Room Temperature อุณหภูมิห้อง Polyurethane Foam, PU (Thickness) ความหนาของโพลียูริเทนโฟม
2 ” (50 mm.)    +18 °C 2 ” (50 mm.)
3” (75 mm.)     +10°C 2” (50 mm.)
4” (100 mm.)   0°C 3” (75 mm.)
5” (125 mm.)   -10°C 3” (75 mm.)
6” (150 mm.)   -20°C 4” (100 mm.)
8” (200 mm.)    -30°C 5” (125 mm.)
10” (250 mm.) -45°C 6” (150 mm.)

2. ผิวหน้าของแผ่นฉนวนมีกี่แบบ มีแบบอะไรบ้าง
ตอบ มีทั้งหมด 4 แบบ คือ
1. เหล็กแผ่นเคลือบสี [ Colorbond steel sheet ] ; คำย่อ CB
2. เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แบบ จุ่มร้อน [ Hot dip galvanized steel sheet ] ; คำย่อ HDG , GL
3. เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แบบชุปด้วยไฟฟ้า [ Electro-galvanized steel sheet ] ; คำย่อ ZN
4. แผ่นสแตนเลส [ Stainless sheet ] ; คำย่อ SS
3. คอมเพรสเซอร์ที่เลือกใช้มียี่ห้อของอะไรบ้าง
ตอบ 1. ยี่ห้อ Bitzer
2. ยี่ห้อ Bock Compressors
3. ยี่ห้อ Ecopeland
4. ยี่ห้อ Maneurop
5. ยี่ห้อ Tecumseh
6. ยี่ห้อ Emerson

4. ประตูห้องเย็นมีแบบไหนบ้าง และขนาดมาตรฐานอยู่ที่ขนาดเท่าไร
ตอบ ประตูห้องเย็นมีแบบบานเลื่อน บานสวิง ขนาดมาตรฐานคือ 1.2 x 2.00 เมตร

5. สินค้าแต่ละประเภทควรจัดเก็บอยู่ที่อุณหภูมิที่เท่าไรบ้าง
ตารางอุณหภูมิที่เหมาะสมของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (°C)

Products                                                     Deg. C
สินค้าบรรจุในกระป๋อง และน้ำขวด               7 – 10
ผักและผลไม้                                                5 – 8
ผลิตภัณฑ์แป้ง (Cooked Pastry)                3 – 5
ผลิตภัณฑ์นม                                                3 – 5
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ทำสุกแล้ว                    3 – 5
ครีม                                                              2 – 4
เนื้อสด                                                         -1 ~ +1
เนื้อสัตว์ปีก (สด)                                         -1 ~ +1
ปลาและอาหารทะเลสด                              -2 ~ 0
อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน           -21 ~ -18
อาหารทะเลและเนื้อแข็ง                             -21 ~ +18
ไอศครีม                                                     -23 ~ -21